به صفحه دریافت کارنامه آزمون خوش آمدیدکد ملی:
شماره پرونده:
ده منهای هفت (به صورت عددی وارد کنید):


در صورت مشکل و نیاز به راهنمایی با شماره تلفن ۰۹۱۰۸۹۱۸۹۴۶ تماس بگیرید.