به صفحه دریافت کارت ورود به جلسه خوش آمدیدکد ملی:
حاصل ضرب دو و نه (به صورت عددی وارد کنید):


در صورت مشکل و نیاز به راهنمایی با شماره تلفن ۰۹۱۰۸۹۳۹۸۴۲ تماس بگیرید.